Archive - April 2014

20.04 20141

Dzień Zwycięstwa jest dziś! Prawdziwego Zwycięstwa!

By: Marek Bernaciak Categories:rodzina

Reżimy państwowe, które walczą o legitymizację swojego istnienia, zwykle celebrują jakiś dzień, który nazywają Dniem Zywcięstwa. Rosja obchodzi go jako dzień wypędzenia Polaków z Moskwy. Polska - jako dzień zwycięstwa na Rosją, jako odzyskanie niepodległości między innymi spod władzy rosyjskiej. Marne są to dni "zwycięstwa", bo ich świętowanie jest zwykle okupione tysiącami ofiar, które jakoś dziwnie rekrutują się spośród poddanych reżimowi obywateli, oraz obywateli przeciwnego reżimu, z którym "zwycięski" reżim tego symbolicznego dnia niby "zwyciężył". Przywódcy reżimu, zarówno "zwycięskiego" jak i "pokonanego", nie ponoszą zwykle własnych ofiar. Czasem cierpi zraniona pycha pokonanych wodzów. Ale tak naprawdę "zwycięzcy" ogłaszają swoje zwycięstwo nad grobami własnych i cudzych poddanych.  

czytaj dalej

Warsaw

03:44